Menu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@zskomensn.sk

Rozpis tréningov ŠHT

Rozpis tréningov v rámci letnej prípravy

Rozpis v rámci zimnej sezóny je na: http://www.stez.sk/zimny-stadion/tyzdenny-rozpis-obsadenia/

V tomto školskom roku ešte nie je stanovený rozpis letnej prípravy, no nájdete ho na tomto mieste. Uvádzame minulý školský rok  -  2016/2017:

Žiaci športových hokejových tried pokračujú v tréningovom procese aj v čase letnej prípravy, ktorá je rozdelená na tréningy:

  1. - v rámci školského rozvrhu - predmet Športová príprava - skratka SRL v rozvrhu hodín
  2. - v rámci záujmových útvarov v našom  Centre voľného času, Komenského 2, Spišská Nová Ves.
  • 0-2: streda 17:00, štvrtok 17:00
  • 3.ŠHT: utorok 11:55, streda 12:45, streda 14:00, štvrtok 16:00
  • 4.ŠHT: utorok 8:00, streda 11:55, piatok 14:00, pondelok 16:00, štvrtok 6:15
  • 5.ŠHT: utorok 8:00, streda 11:55, piatok 14:00, pondelok 16:00, štvrtok 6:15
  • 6.ŠHT: pondelok 11:55, utorok 14:00, piatok 8:00, utorok 14:45, streda 6:15
  • 7.ŠHT: pondelok 8:00, utorok 14:00, štvrtok 13:30, piatok 11:55, streda 6:15
  • 8.ŠHT: streda 8:00, štvrtok 11:55, piatok 13:30, pondelok 6:15, utorok 6:15
  • 9.ŠHT: pondelok 12:45, utorok 15:00, štvrtok 8:00, piatok 6:15

Tréningový proces prebieha vonku na hokejbalovom alebo multifunkčnom ihrisku.  V prípade nepriaznivého počasia je tréning v telocvičniach našej školy, v spinningovej učebni alebo v priestoroch zimného štadiónu resp. posilovne. Po piatkovom tréningu bude zabezpečená plaváreň pre možnosť lepšej regenerácie. Termín odkedy ju bude možné využívať Vám vopred oznámime na tomto mieste.

Upozorňujeme týmto rodičov, resp. žiakov na zabezpečenie vhodného oblečenia, resp. obuvi na tréningový proces.