Menu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@zskomensn.sk

Všeobecne o hokeji

Hokej v Spišskej Novej Vsi

V Meste Spišská Nová Ves v oblasti hokeja pôsobí hokejový klub HK Spišská Nová Ves, pod hlavičkou ktorého hrajú hráči nielen A-mužstva, ale aj družstvo juniorov, dorastu, žiakov športových hokejových tried a mládeže.

A-družstvo v súčasnej dobe hraje 1. Hokejovú ligu, Juniori hrajú najvyššiu hokejovú súťaž - Extraligu juniiorov, Dorastenci hrajú tiež najvyššiu hokejovú súťaž - Extraligu dorastu, Kadeti /deviataci/ Starší /ôsmaci, siedmaci/ a mladší žiaci /šiestaci, piataci/ Prípravka a predprípravka /žiaci štvrtého a tretieho ročníka zš/ . Od roku 2015 hrajú turnajovým spôsobom aj družstvá našich najmladších - Projekt 0 - 3 /škôlkári až žiaci tretieho ročníka/.

Táto stránka je venovaná hlavne mládežníckemu hokeju, ktorého chod spoločne zabezpečuje Mesto Spišská Nová Ves, Hokejový klub HK Spišská Nová Ves a Základná škola, Komenského 2, Spišská Nová Ves.

V nasledujúcich riadkoch Vám chceme priblížiť od A do Z fungovanie mládežníckeho hokeja. Veríme, že Vám zodpovieme na všetky Vaše otázky nielen ohľadom začatia trénovania, ale aj zdokonaľovania sa v jednotlivých herných činnostiach, možnostiach tréningov, turnajov, individuálnej prípravy hokejistu v lete aj v zime.

Veríme, že si tu každý z Vás nájde to, čo potrebuje vedieť. V prípade, že nám niečo "ujde", máte priestor opýtať sa prostredníctvom novozriadenej mailovej komunikácie na info@prehokej.sk.

Ako začať?
Ak za Vami deti začnú chodiť, že si chcú vyskúšať hrať hokej, vtedy je ten správny čas prísť na náš zimný štadión, alebo do školy, ktorá sa danému športu venuje -naša základná škola:  Základná škola, Komenského 2, Spišská Nová Ves.

Hokej je šport pre všetkých!
Najlepšie je prísť s dieťaťom vtedy, kedy ono prejaví záujem. Čím skôr sa dieťa naučí korčuľovať, tým väčšiu radosť z hokeja bude prežívať.

Ako mám postupovať, keď chcem prísť s dieťaťom na tréning?
Na začiatok by bolo vhodné prísť na
tréning našej hokejovej prípravky - 0-3, v pláne na http://www.stez.sk/zimny-stadion/tyzdenny-rozpis-obsadenia/ .

Na tréning je potrebné priniesť si dobrú náladu, chuť sa  niečo naučiť a okrem toho aj korčule, hokejku, prípadne aj prilbu - hoci aj lyžiarsku. Ak nemáte celú hokejovú výstroj, čo je viac než pravdepodobné, je možné Vám ju zapožičať.

Po príchode na tréning je potrebné sa prihlásiť u jedného z trénerov, ktorí sa venujú deťom na ľadovej ploche a vedú aj potrebnú evidenciu. V danej kategórii máme na ľade minimálne piatich trénerov, takže nie je problém, aby sa Vám venovali. 

Celý tréningový proces je pod vedením a odborným dohľadom kvalifikovaných trénerov. Samozrejmosťou je pravidelné zúčastňovanie sa seminárov resp. školení pre trénerov s príslušnou trénerskou kvalifikáciou.

V prípade, že sa začnete tréningov zúčastňovať pravidelne, tak Vás tréneri požiadajú o vyplnenie prihlášky do klubu - registračná karta hráča do nášho klubu a tiež Centra voľného času pri ZŠ Komensého 2, Spišská Nová Ves. Po vyplnení prihlášok Vás klub zaregistruje aj na Slovenskom zväze ľadového hokeja a stávate sa tak hráčom HK Spišská Nová Ves, čím získavate možnosť zúčastňovať sa zápasov alebo turnajov pod hlavičkoiu HK SNV. Na zaregistrovanie je potrebné priniesť vyplnenú prihlášku, fotku a správny poplatok 3 eurá.

Zaregistrovaním do klubu získate aj prístup do privátnej zóny nášho hokejového klubu na tejto www stránke a tam nájdete konkrétne informácie ohľadom použitia finančných prostriedkov v rámci hokejového klubu  a mnoho ďalších užitočných informácií určených len pre Vás.

Finančne tréningový proces zabezpečuje Mesto Spišská Nová Ves, Hokejový klub HK Spišská Nová Ves, Základná škola, Komenského 2, Spišská Nová Ves a Centrum voľného času Spišská Nová Ves.

Po vyplnení prihlášky do Centra voľného času  Spišská Nová Ves a následnom prevzatí Rozhodnutia o prijatí sa stávate členom záujmového útvaru ľadový hokej a môžete sa tak zúčastňovať aj tréningov pod hlavičkou CVČ - zvyčajne vo vyšších kategóriách ide o tréning o 6:00 hod ráno alebo tréning v poobedňajšom čase - mimo vyučovania. V rámci CVČ je potrebné uhradiť poplatok vo výke 2 eur na poistenie v prípade úrazu a následne každý mesiac po 1 eure - poplatok, ktorý je stanovený VZN Mesta Spišská Nová Ves. V minulom školskom roku sme v rámci CVČ preplatili viaceré faktúry za dopravu na majstrovské zápasy, a tiež sme zakúpili tréningové štulpne pre všetkých žiakov prihlásených do CVČ.

Uuž aj žiaci tretieho ročníka sa budú mesačne zúčastňovať kontrolných turnajov. 

Žiaci od štvrtého ročníka hrajú zápasy pravidelne - každý týždeň od septembra až do konca marca. Bolo by vhodné, aby hokejisti danej vekovej kategórie už boli spolu a zúčastňovani sa tréningov pravidelne minimálne štyri krát týždenne. Za týmto účelom sa na Základnej škole, Komenského 2, Spišská Nová Ves každoročne zriaďujú športové hokejové triedy. Všetci dobre vieme, že preložiť dieťa na inú školu v priebehu prvého stupňa je pomerne komplikované, avšak zo skúsenosti vieme, že partia hokejistov môže dosiahnuť úspech iba vtedy, ak vyrastá spolu. Okrem tréningového procesu 4-krát týždenne je ďalšou z výhod aj dochádzka na tréning. Tá je zabezpečovaná trénermi, ktorí hokejistov vyberú zo školy, prídu s nimi na zimný štadión, odtrénujú a po tréningu ich odnesú naspäť do školy resp. na obed alebo do školského klubu detí. 

Na škole sme mali zriadené športové hokejové triedy už aj v druhom ročníku. V tých časoch sme ako škola v spolupráci s hokejovým klubom vychovali najviac reprezentantov.

Športové treidy od piateho do deviateho ročníka trénujú 5-krát týždenne, z čoho sú 4-krát na ľade a jeden tréning majú na suchu. Cez víkend hrajú majstrovské zápasy. V mimosúťažnom období - Vianočné prázdniny, Veľkonočné prázdniny, Letné prázdniny, sa hokejisti zúčastňujú rôznych tiurnajov, prípravných zápasov, sústredení  a hokejových kempov.

Ako pracujeme v jednotlivých mládežníckych kategóriách, resp. športových triedach môžete vidieť po kliknutí na príslušnú vekovú kategóriu.

Ak sa chcete prísť pozrieť ako nám to ide v zápasoch, máte možnosť kliknúť na horeuvedený odkaz - rozpis tréningov, kde nájdete všetky zápasy, ktoré sa budú hrať na našom zimnom štadióne v priebehu týždňa Príďte podporiť našich hokejistov! Do budúcna na tomto mieste plánujeme zriadiť aj "hokejový kalendár"

K rozvoju hokeja v rámci nášho klubu, resp. športových hokejových tried máme spracovaný štatút športových hokejových tried, desatoro pre hráčov, rodičov a tiež trénerov.  Dostanete sa k nim na www.prehokej.sk