Menu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@zskomensn.sk

Jazyky na II. stupni

Jazyk na 2. stupni základnej školy.

 • Vyučovanie v rámci školského vzdelávacieho programu, ktorého jednou 
  časťou je podpora jazyka a komunikácie - v každom ročníku 1. cudzí
  jazyk minimálne
  4 hodiny týždenne, niektoré triedy 5xtýždenne!
 • Následnosť vyučovaného jazyka na 1. stupni.
 • Anglický jazyk na škole vyučujú plne kvalifikovaní učitelia. 1 p. učiteľka 
  je lektorkou vzdelávania učiteľov v projekte Ďalšie vzdelávanie učiteľov
  v oblasti cudzích jazykov, 2. p. uč. je predsedníčkou klubovej rady
  pri meste SNV v rámci vzdelávania anglického jazyka na všetkých školách.
  Učitelia vyučujú v súkromných jazykových školách!

 • Druhý cudzí jazyk 2 hodiny týždenne.
 • Žiaci sú rozdelení do skupín s maximálnym počtom stanoveným štátnym 
  vzdelávacím programom.
 • Niektoré hodiny cudzích jazykov prebiehajú v novozriadenej jazykovej 
  učebni
  s datavideoprojektorom, notebookom, slúchadlami a mikrofónmi.
 • Vyučovanie prebieha na interaktívnej tabuli s elektronickými programami 
  korešpondujúcimi s učebnicami.
 • Na vyučovanie používame učebnice schválené MŠ SR.
 • Využitie cudzieho jazyka v praxi - realizujeme projekt cezhraničnej spolupráce
  e-twinning a v súčasnej dobe začíname pracovať v projekte Commenius!