Menu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@zskomensn.sk

Krúžky

Krúžky v školskom roku 2013/2014

Oznamujeme rodičom a žiakom prihláseným na jednotlivé krúžky, že budú prebiehať takto:

Názov krúžku Vedúci krúžku Deň  Miestnosť Čas
Lego Dacta Mgr. Baluchová streda, štvrtok učebňa Lego  13.00
Zumba Mgr. Štubňová streda spining 13.00
Spevácky Mgr. Ivančáková štvrtok č.d.49 13.30
Tvorivé maľovanie PaedDr. Gurová pondelok č.d. 10 ( II.A) 13.00
Anglický jazyk PaedDr. Gurová štvrtok č.d. 10 ( II.A) 13.00
Mladý zdravotník Mgr. Baluchová pondelok učebňa Lego  13.00
Pohybové hry Mgr. Melegová utorok MT 13.30
Loptové hry Mgr. Bobková piatok MT 13.00
Florbal Mgr. Gonda štvrtok VT 14.00
Loptové hry Mgr. Šimčáková utorok multif. Ihrisko 14.00
Gymnastika Mgr. Ovčiariková štvrtok MT. Spining 14.00
Ekologický PaedDr. Grecová streda učebňa BIO 14.00
Práca s PC Mgr. Dračková utorok č.d. 131 14.00
Kniha je môj priateľ Bočkaiová utorok č.d.103 14.00
Čitateľský   Laufová štvrtok č.d. 151 14.00
Strelecký Mgr. Daniel štvrtok MT 14.00
Hráme sa s číslami Mgr. Romanová utorok č.d. 149 14.00
Jazykovo-literárne praktikum Bočkaiová streda č.d. 149 14.00
Jazykovo-literárne praktikum  Laufová streda č.d. 143 14.00
Turistický PaedDr. Palenčárová sobota    
Fyzika hrou RNDr. Mlynarčíková utorok učebňa FYZ 14.00
Dramatický Mgr. Novotná utorok č.d. 101 14.00
Stolný tenis Ing. Mlynarčík pondelok MT 14.00
Zumba DANCE Mgr. Bobková piatok spining 15.00
Dramatický Mgr. Labudová streda č.d.129 14.00
Futbal - škola BARCA Mgr. Cpin      
Florbal - dievčatá Mgr. Gonda piatok VT 15.00
Florbal - chlapci Mgr. Gonda pondelok VT 14.00
Florbal - chlapci  Jetš I. utorok VT 14.45
Športové hry- dievčatá Mgr. Ovčiariková piatok VT, MT 14.00
Bedminton, tenis  Jetš I. streda VT, MT 14.45
Práca s PC Farkašovský piatok č.d. 131 14.00