Misia modrá planéta

20171130171314_kozmix2.jpg

Misia modrá planéta

Žiaci II.A sa pod vedení p. uč. Melegovej  zapojili do projektu enviromentálnej výchovy "Misia modrá planéta".Budovali základňu modrej planéty, plnili enviromentálne úlohy. Ich výslednú prácu si môžete pozrieť v priestoroch našej školy (zadná chodba) alebo
 
http://misia.kozmix.sk/vystupy/?pptx=Melegova_145