Projekt - Eko alarm

20180504095543_ekoalarm.png

Naša škola bola úspešne vybratá spomedzi dvesto škôl do projektu Eko Alarm. Cieľom projektu je zavedenie komplexného systému zberu triedeného odpadu na slovenských materských, základných a stredných školách.

V rámci tohto projektu nás navštívila dňa 7.3. 2018 mentorka Laura Martinková, ktorá školila vybranú akčnú skupinu žiakov II. stupňa, aby ďalej šírili získané vedomosti na tému odpad.

Hravým a zaujímavým spôsobom priblížila tri aktivity, ktoré žiaci prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania majú šíriť do ďalších tried celej školy.

Prvá aktivita „ Môj deň“ bola zameraná na to, koľko odpadu vytvorí človek počas jedného dňa od rána až do večera. 

Ďalšia aktivita koľko % a akého odpadu sa nachádza v kontajneri. Verili by ste, že až 45% odpadu v kontajneri tvorí biologický odpad? Len 1% sklo, kovy, 11% plasty atď.

Najviac zaujala žiakov posledná aktivita, otázka znela: „ Ako dlho trvá, kým sa odpad rozloží v prírode.“  Žiaci si vyberali odpad a tento ukladali pod časovú os od 1 mesiaca až po 10000 rokov. Také jablko sa rozloží za tri týždne,  ale polystrén  sa nerozloží ani za 10000 rokov.

Určite ste  si všimli, že nám v triedach pribudli nové farebné plastové koše. Tieto koše sú vyrobené  z kefiek, ktoré sa zbierajú aj  na našej škole. Týmto chceme  podporiť triedenie odpadu v každej triede.

Zmena myslenia u ľudí musí začať od detí a mládeže. Už v mladom veku by mali získavať správny postoj k životnému prostrediu.

Veríme, že ak naučíme žiakov triediť odpad, postupne sa pridajú aj rodičia a tí sa zasa môžu začať zaujímať aj o to, kam vlastne putuje a končí odpad z ich domácnosti.