Menu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@zskomensn.sk

Školské mlieko

Naša škola poskytuje mliečne výrobky dotované Európskou úniou v rámci európskeho Školského mliečneho programu.

Kravské mlieko je potravinou s vysokým obsahom výživných látok, vďaka čomu patrí k základným potravinám pre zdravú výživu detí.

Tami Zdravá mliečna výživa: Projekt umožňuje odber rôznych druhov mliečnych výrobkov v neobmedzenom  množstve za zvýhodnené ceny. Spolu s odoberaním produktov každá aktívne zapojená škola získava bonus, za ktorý si na konci školského roka môže vybrať z ponuky užitočných produktov do svojho zariadenia.

Tami Školský mliečny program: Projekt spolufinancovaný EÚ a z národných zdrojov, ktorý umožňuje poskytovať mlieko a mlične výrobky za veľmi výhodné ceny. Určený je žiakom školských zariadení, ktoré zabezpečujú pre deti výchovno-vzdelávaciu činnosť.

Prihlásiť sa do programu Školské mlieko je možné viacerými spôsobmi:

osobne:

 • zaplatením hotovosti 8,- eur v pondelok v čase od 10:20 do 11:00 hod vo vestibule našej školy poverenému pracovníkovi
 • zaplatením hotovosti 8,- eur vo štvrtok v čase od 11:20 do 11:30 hod vo vestibule našej školy poverenému pracovníkovi

internetbankingom:

 • preukázaním sa potvrdením o zaplatení sumy 8,- eur na účet č. 271077956/0200 poverenému pracovníkovi

šekom:

 • preukázaním sa šekovým ústrižkom /získaným od triedneho učiteľa/ o zaplatení hodnoty 8,-eur poverenému pracovníkovi

V rámci programu "Školské mlieko" má každé dieťa nárok na zľavnenú cenu pri prvom výbere mlieka za deň - dotované je iba 1 mlieko.

Ceny sú v rámci programu nasledovné:

Prvý výber mlieka za deň: 

 • čisté mlieko: 0,19 eur s DPH
 • ochutené mlieko: 0,25 eur s DPH

Ďalší výber:

 • čisté mlieko: 0,29 eur s DPH
 • ochutené mlieko: 0,30 eur s DPH

Kredit na odber mlieka je možné navýšiť viacerými spôsobmi:

osobne:

 • zaplatením hotovosti 5,- eur v pondelok v čase od 10:20 do 11:00 hod vo vestibule našej školy poverenému pracovníkovi
 • zaplatením hotovosti 5,- eur vo štvrtok v čase od 11:20 do 11:30 hod vo vestibule našej školy poverenému pracovníkovi

internetbankingom:

 • preukázaním sa potvrdením o zaplatení sumy 5,- eur na účet č. 271077956/0200 poverenému pracovníkovi

šekom:

 • preukázaním sa šekovým ústrižkom o zaplatení hodnoty 5,-eur poverenému pracovníkovi