Menu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@zskomensn.sk

Organizácia ŠKD

Organizácia ŠKD

  • prihlásenie formou prihlášky do školského klubu detí
  • ranná družina: od 6:30 do 8:00
  • popoludňajšia činnosť: po skončení vyučovania do 16:30
  • poplatok na školský rok - stanovený VZN Mesta Spišská Nová Ves: 4€ mesačne, vždy do 10-teho v mesiaci
  • využívanie herne ŠKD v rámci relaxačnej popoludňajšej činnosti
  • vedenie jednotlivých ŠKD kvalifikovanými učiteľmi
  • zaujímavý výchovný programDSC_0008.jpg

V školskom roku 2013/2014 plánujeme ponúknuť ŠKD pre 90 detí /3 oddelenia po 30 detí/.

V tomto školskom roku vychovávateľky ŠKD pracujú a riadia sa podľa Výchovného programu, ktorý bol predložený pedagogickej rade dňa 28. 8. 2009. Základnou a nosnou témou práce vychovávateliek je v tomto školskom roku Projekt pod názvom: „Som dieťa toto je môj svet“. Tento projekt má päť projektových radov a zahŕňa v sebe výchovu a vzdelávanie vo všetkých tematických výchovných oblastiach, ktoré sa budú v jednotlivých oddeleniach striedať tak, aby sa u detí rozvíjali všetky oblasti a všetky boli počas činnosti rovnomerne zastúpené.