Menu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@zskomensn.sk

Zealizované aktivity

Zrealizované aktivity ŠKD

Všetky zrealizované aktivity môžete nájsť aj vo fotogalérii.

September 2011:

  • Šarkaniáda v oddeleniach (zhotovovanie a púšťanie šarkanov)
  • Príprava programu k Imatrikulácii prvákov (program – deti druhého ročníka, príprava darčekov – deti tretieho a štvrtého ročníka)

PROJEKT: Témy: Moja škola, Moje oddelenie, Ako sa vidím ja, Čo dokážem, Moje práva a povinnosti, Ročné obdobia

Október 2011:

  • Imatrikulácia prvákov
  • Výstavka ovocia a zeleniny spojená s prípravou ovocných a zeleninových šalátov v oddeleniach

PROJEKT: Témy: Moja rodina, Moje postavenie v rodine, Širšia rodina, Oslava v rodine, Rola v rodine, Moje mesto, Povinnosti a deľba práce, Súrodenci

November 2011:

  • Zberateľská burza (výmena zberateľských skúseností  medzi deťmi, dopĺňanie si zbierok)
  • Príprava programov k vianočným besiedkam

PROJEKT: Čo cítim, Širšia rodina, História a dnešok, Ročné obdobia, Vzťahy v oddelení

December 2011:

  • Pečenie medovníčkov s rodičmi
  • Vianočné besiedky v oddeleniach, vianočné zvyky a tradície
  • Vianočná výzdoba v oddeleniach

PROJEKT: Oslava v rodine, História a dnešok, Ročné obdobia, Širšia rodina, ČO dokážem, Ja a čas, Rola v rodine, Móda, šport, kultúra